Dfisc duurzaamheid

‘Zou kunnen’ of ‘misschien wel’, zouden antwoorden op deze vraag kunnen zijn. Op zich niet zo relevant hoor. Bij Dfisc benaderen we duurzaam handelen vanuit de 3 p’s: people, planet & profit. Dat houdt in dat we bij alle beslissingen niet alleen winst (profit) als beslissingsfactor nemen, maar ook het sociale (people) en de planeet mee in de balans nemen. Ook een duurzame relatie tussen werknemer en werkgever heeft steevast een evenwicht tussen het sociale, het milieu en de welvaart van collega’s en Dfisc. Vindt jij dat ook relevant?


Duurzaamheid is soms de ‘elephant in the room’

Een hart voor cijfers én mensen

Op het LinkedIn-profiel van Steven lees je dat hij een hart heeft voor cijfers én mensen. Ook nieuwsgierig naar hoe Steven omgaat met mensen, en of hij ook duurzaam omgaat met zijn medewerkers?

Steven vindt de twee belangrijkste assets in het kantoor de klanten en de medewerkers. Neem die twee weg en het kantoor zakt als een kaartenhuisje in elkaar. Dus moeten we met die twee drivers goed proberen om te gaan, zegt hij in de podcast hieronder.

Steven is fier op zijn team. De manier waarop het team is omgegaan met de coronacrisis en het verplichte thuiswerken zijn daar mooie voorbeelden van.

Iedere verandering wordt door de groep gedragen

Als er veranderingen komen, zoals een nieuwe procedure of nieuwe software, deelt het management van Dfisc meestal zijn visie daarrond, maar daarom nog niet direct de uitkomst. Er wordt sterk geluisterd naar de mensen die een direct klantencontact hebben en die de dagelijkse taken moeten uitvoeren.

Dfisc kent een heel vlakke structuur, waarbij er drie rollen zijn:

  • administratieve, ondersteunende functies
  • dossierbeheerders
  • management

Bij veranderingsprojecten komt er steeds een gemengde projectgroep waarin deze drie rollen vertegenwoordigd zijn en die rond één item werkt. Zo laat het management de ideeën van onderuit groeien. Dat geeft mooie resultaten.

Door de medewerkers bij het proces te betrekken zorg je ervoor dat beslissingen gedragen zijn door iedereen. Je hoeft daarna geen zaken meer terug te draaien omdat je de mensen niet zou mee hebben. Duurzaamheid staat voor een langetermijnvisie en dat blijkt uit deze aanpak.


“Groei is geen kille doelstelling, maar een positief neveneffect van wat we doen.”

— Steven van Dfisc

War on financial talent

Het is ook voor Dfisc een uitdaging om nieuwe teamleden te vinden. Steven koestert wat hij heeft en gaat duurzaam om met zijn medewerkers. Iedereen die aan boord zit, moet zich goed voelen in zijn vel. Dat is niet alleen duurzaam, maar ook een ethische kwestie. Een medewerker zal bijvoorbeeld lang niet alles krijgen wat hij of zij vraagt, maar het management van Dfisc zal wel meedenken: ‘Waarom vraagt die persoon dat nu?’ En dan kan een oplossing uitgewerkt worden.

Duurzaamheid kan in alle sectoren toegepast worden en dat zou ook moeten. Vraagt een jongere generatie er meer naar? Volgens Steven wel. De work-life balance moet kloppen. De machocultuur om zoveel mogelijk uren te kloppen gaat eruit. Ook dicht bij je werk wonen is een factor die meespeelt voor Dfisc. Qua werkgebied is de horizon heel Vlaanderen, maar het kantoor is lokaal voor het personeel. Zo komen bijvoorbeeld veel medewerkers met de fiets naar het werk.

‘Hoe accountants de wereld een beetje zullen redden’

Kopte De Tijd over de klimaatconferentie COP 26 waar accountants duurzaamheid, en hoe daarover te rapporteren, definitief op de kaart hebben gezet. Met als ultieme doel een vlottere financiering voor bedrijven die inzetten op duurzaamheid en klimaat. Een belangrijke stap om de boekhoudkundige waarde en de reële waarde meer met elkaar te laten overeenstemmen is daar bepaald. De IFRS Foundation kondigde daar de komst aan van de International Sustainability Standards Board (ISSB). Die zal zich ontfermen over een nieuwe globale standaard voor duurzaamheids- en klimaatrapportering.

Klanten als tweede pijler in de factor people

Hoe benadert Dfisc zijn klanten? Met proactief advies en door ook negatieve feedback of twijfels te delen bouw je vertrouwen op, en dat leidt tot een duurzame relatie met de klant.

Voor Steven is de belangrijkste basis van samenwerken vertrouwen. Met transparantie en vertrouwen kan je op een duurzame manier samen meerwaarde boeken in een dossier. Als dat wederzijdse vertrouwen er niet is, gebeurt het weleens dat Dfisc een klantenrelatie opzegt, weliswaar op een ethisch en zakelijk correcte manier.

Ook in de omgang met leveranciers, bijvoorbeeld in de samenwerking met freelancers of externe bedrijven voor marketing, sociale media, IT … moet er vertrouwen en een duurzame relatie zijn. Die leverancier moet ook goed kunnen leven en werken, dus in een onderhandeling gaat Dfisc niet tot op het bot. Dat keert zich toch tegen je, zegt Steven.

Ken jij de 17 SDG’s al?

Dfisc zet zich vandaag in op 5 van deze SDG’s. Zou jij weten welke?