Dfisc steunt Samen Impact

Bij Dfisc geloven we sterk in het belang van onderwijs en de ontwikkeling van jong talent. Daarom zijn we trots om het initiatief van vzw Samen Impact te steunen. Samen Impact streeft ernaar het beroep van boekhouder in de kijker te plaatsen en al in de middelbare school hoogstaande opleidingsprogramma’s te implementeren. We willen graag delen hoe onze recente ervaringen met stagiaires dit belang onderstrepen en hoe wij de positieve invloed van dit initiatief zien.

Ervaring van Eloïse bij Dfisc

Een van onze stagiaires, Eloïse, deelde haar gedachten over het initiatief van Samen Impact en haar tijd bij Dfisc. “Ik vind het een zeer leuk initiatief dat VZW Samen Impact geld inzamelt voor onderwijsprogramma’s in verband met accountancy,” zegt Eloïse. Ze benadrukt het tekort aan boekhouders en hoe dit initiatief jongeren eerder in contact brengt met het vak. “Dit is dan ook de reden dat ik zeker de match zie tussen de twee, want als er een tekort is aan boekhouders, is er ook een tekort aan werknemers.”

Ze erkent het belang ervan voor de toekomst. “Door dit initiatief zullen de kinderen al vroeger in aanraking komen met boekhouden wat ook zeer belangrijk is,” vervolgt ze. Zelf kwam ze pas recent in aanraking met het vak en had graag eerder deze mogelijkheid gehad. “Toen ik moest gaan studeren had ik nog geen idee voor welke richting ik moest kiezen. Dus moest ik al eerder in contact gekomen zijn met dit vak dan had ik de keuze van richting al snel gemaakt.”

Willem’s ervaring bij Dfisc

Een andere stagiair, Willem, beaamt deze positieve ervaring en voegt daaraan toe: “Een stageplaats aanbieden aan studenten is altijd een meerwaarde. Zo kunnen studenten ervaring opdoen en veel bijleren. Tijdens de stage wordt er ook veel ondersteuning gegeven en is er veel variatie in het soort werk dat een student mag doen.”

Willem waardeert de samenwerking tussen Dfisc en Samen Impact en ziet hierin een belangrijke stap naar de toekomst. “Persoonlijk vind ik dat er meer zo’n initiatieven mogen zijn. Accounting is een zeer mooi beroep dat meer in de kijker mag geplaatst worden. Het is een knelpuntberoep dus het wordt tijd om meer mensen te overtuigen om voor accountancy te kiezen. Dfisc is een kantoor dat mee evolueert met zijn tijd. Daarom dat ze samenwerken met Samen Impact zodat er een impact wordt gemaakt in de accountancysector. Ze zijn beiden gericht naar een betere toekomst voor accountancy.”

Willem’s liefde voor het cijferberoep begon al vroeg. “Van jonge leeftijd hield ik mij bezig met het bijhouden van gegevens of geldzaken. Vroeger had ik met mijn familie een voetbalpronostiek waar er iedere week 5 euro betaald wordt. Ik was verantwoordelijk om alles bij te houden van het geld en wie er heeft betaald.”

Lotte’s ervaring bij Dfisc

Lotte, die haar stage deed bij Dfisc, deelt ook haar ervaringen en hoe ze het initiatief van Samen Impact ziet. “Ik vind dat Dfisc heel veel doet voor de studenten. Ze bieden een stageplek waar een student veel ruimte krijgt om bij te leren en nieuwe materies/programma’s te leren kennen. Ikzelf heb gemerkt dat de theorie toch nog heel anders is dan de praktijk en natuurlijk is het belangrijk dat je die basis van theorie wel meehebt, maar persoonlijk heb ik het gevoel op mijn stage meer geleerd te hebben, dan in mijn opleiding zelf.”

Wat betreft de samenwerking tussen Dfisc en Samen Impact, ziet Lotte een duidelijke match. “Ik vind het zeker een goed initiatief. Ik heb het gevoel dat vooral in het middelbaar het beeld van boekhouder nog heel negatief en als saai gezien wordt. Door vanaf het middelbaar dan wel al de juiste onderwijsprogramma’s aan te bieden ben ik zeker dat er meer mensen dan gaan weten wat het allemaal inhoudt. Ik zie zeker een goede match met Dfisc. Ze staan open om studenten onder hun vleugels te nemen en verder op te leiden.”

Het belang van vroege educatie in boekhouden

De verhalen van Eloïse, Willem en Lotte illustreren waarom het zo belangrijk is om boekhouden al in het middelbaar onderwijs aan te bieden. Veel studenten, zoals zij, hebben wel interesse in economische vakken maar komen pas veel later in hun studiecarrière in aanraking met specifieke onderwerpen zoals boekhouden. Door boekhouden vroeg te introduceren, kunnen studenten hun interesses en carrièremogelijkheden beter verkennen en gerichter kiezen voor hun verdere studie en carrière.

De rol van Samen Impact en Dfisc

Samen Impact biedt de mogelijkheid voor jongeren om zelf te ontdekken wat boekhouden precies inhoudt, zonder te worden beïnvloed door de vaak negatieve percepties van anderen. “Ik wil er misschien nog bij zeggen dat je heel veel mensen hoort zeggen dat boekhouden zeer saai is. Hierdoor zullen mensen minder snel kiezen voor een afstudeerrichting in dit genre,” vertelt Eloïse. Willem voegt daaraan toe: “Het wordt tijd om meer mensen te overtuigen om voor accountancy te kiezen.” Lotte benadrukt het belang van de juiste onderwijsprogramma’s: “Door vanaf het middelbaar dan wel al de juiste onderwijsprogramma’s aan te bieden ben ik zeker dat er meer mensen dan gaan weten wat het allemaal inhoudt.”

Bij Dfisc zijn we enthousiast om Samen Impact te ondersteunen in hun missie. Wij zien de waarde in van goed opgeleide, gemotiveerde jongeren die al vroeg een passie voor boekhouden ontwikkelen. Dit zal niet alleen het tekort aan boekhouders helpen oplossen, maar ook bijdragen aan een meer dynamische en goed voorbereide beroepsbevolking.

Een glimp van de toekomst

De positieve feedback van onze stagiaires, zoals Eloïse, Willem en Lotte, versterkt ons geloof in dit initiatief. Door jongeren vroeg kennis te laten maken met boekhouden, investeren we in hun toekomst en in die van onze sector. Wij zijn er van overtuigd dat initiatieven zoals die van Samen Impact zullen leiden tot een bloeiende, goed geïnformeerde generatie van toekomstige boekhouders.

Bij Dfisc blijven we ons inzetten voor de educatie en ontwikkeling van jongeren en zijn we trots om deel uit te maken van deze verandering. Samen met VZW Samen Impact werken we aan een toekomst waarin boekhouden niet alleen als een essentieel beroep wordt erkend, maar ook als een boeiend en dynamisch vakgebied.

NABO

Professor Patricia Everaert ontwikkelde vanuit haar expertise in het boekhoudonderwijs een totaal nieuwe didactiek en methodiek (NABO) waardoor leerlingen en studenten op een toegankelijker manier vertrouwd raken met het boekhouden. Bovendien is ze de drijvende kracht achter het project ‘Samen Impact‘ waarmee ze studenten warm maken voor de wereld van accountancy en ondernemerschap door hoogwaardige onderwijsprogramma’s te bieden aan het secundair onderwijs. Op die manier draagt ze haar steentje bij aan de instroom van nieuwe jonge en gepassioneerde mensen in het beroep van accountant.

Langs deze weg willen wij ook Patricia Everaert feliciteren met de titel Accountancy Professional of the Year, een prijs uitgereikt door Liantis, op het event eind mei 2024 !!